Liên hệ với NPP Ánh Dương

NPP ÁNH DƯƠNG – 𝑺𝒉𝒐𝒘𝒓𝒐𝒐𝒎: Khu phố Thương mại và chợ Hải Tân, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương. 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0937257275 – 0937257275